Les i nr. 17/2021

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Tvang og omsorg i psykisk helsevern

  Tvang og omsorg i psykisk helsevern

  Bruk av tvang i norsk psykiatri har fått ny aktualitet. «For enkelte pasienter er tvang riktig omsorg og nødvendig for å gjennomføre behandling til beste for pasienten», skriver Trude Fixdal og Harald Aulie, henholdsvis psykiater og psykolog. De etterlyser en mer nyansert debatt om bruk av tvang.

  Tvangslovutvalget har bl.a. foreslått å bytte ut begrepet samtykkekompetanse med beslutningskompetanse. Dette – og andre forslag til lovendringer – innebærer ikke at det skal bli vanskeligere å bruke tvang i psykisk helsevern, mener to medlemmer i utvalget.

  Leder: Tvang kan være god omsorg
  Debatt: Ny tvangslovgjeving – nokre oppklaringar

  Plagete barn

  Plagete barn

  Ved selektiv mutisme er barnet helt taust i situasjoner der tale er forventet, slik som i barnehage og skole, mens det snakker hjemme med nær familie. Tidlig intervensjon er vesentlig, men ofte går det lang tid før familien får adekvat hjelp.

  Epifysiolyse av lårbenshodet er en sjelden tilstand som rammer om lag 30 barn i Norge hvert år. Symptomene er halting og smerter i hofte eller kne. Diagnosen stilles ut fra vanlig røntgenundersøkelse, og behandlingen er kirurgisk. Diagnosen bør stilles så raskt som mulig.

  Klinisk oversikt: Selektiv mutisme hos barn og unge
  Klinisk oversikt: Epifysiolyse av lårbenshodet

  Hjerneslag som eget fagfelt?

  Hjerneslag som eget fagfelt?

  Hjerneslag rammer hvert år rundt 10 000 personer i Norge, og rundt 60 % av disse behandles ved nevrologiske avdelinger. Hjerneslag er en av våre store folkesykdommer, på linje med hjerte- og kreftsykdommer. «Vaskulær nevrologi er grunnleggende annerledes enn generell nevrologi og fremstår i praksis som et eget akuttmedisinsk fagfelt», skiver tre professorer i nevrologi. Bør det innføres en formalisert kompetanse og en definert ramme for utdanning i vaskulær nevrologi?

  Kronikk: Hjerneslag som eget fagfelt

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media