Les mer om

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Et år preget av covid-19

  Et år preget av covid-19

  Koronaviruset SARS-CoV-2 har preget året 2020. Pandemien preger også dette nummeret av Tidsskriftet – årets siste og største. På lederplass fremhever Preben Aavitsland kommunelegenes store innsats, John-Arne Røttingen forteller om vaksineutvikling og internasjonal solidaritet, og Håkon Ihle-Hansen diskuterer dødeligheten ved covid-19-sykdom i Norge. I andre lederartikler omtales immunsystemets rolle ved alvorlig covid-19 og avlivingen av mink i Danmark. Helsedirektoratets ansikt utad under pandemien, Espen Rostrup Nakstad, blir portrettert i et lengre intervju.

  Fra redaktøren: Åpent og tillitsfullt
  Leder: Mot slutten av et pandemisk år
  Leder: Ingen er trygge før alle er trygge
  Leder: Mink smitten, ikke smitt minken!
  Leder: Immunsystemets rolle i alvorlig covid-19
  Leder: Hvor dødelig er covid-19?
  Intervju: Kaptein Norge

  Covid-19 i og utenfor sykehus

  Covid-19 i og utenfor sykehus

  Andelen som døde blant personer med påvist SARS-CoV-2 i pandemiens tre første måneder i Norge, var lav. Flertallet av dem som døde, var over 70 år, og de fleste hadde én eller flere underliggende sykdommer. Dette viser en gjennomgang av registerdata. Blant 70 pasienter innlagt ved Sykehuset Østfold var de fleste middelaldrende menn. Mange var uten andre sykdommer, men en stor andel utviklet kritisk sykdom sekundært til akutt lungesviktsyndrom. Tilgang til pålitelige overvåkingsdata fra flere kilder er avgjørende for å følge utviklingen av denne pandemien.

  Originalartikkel: Dødsfall etter påvist SARS-CoV-2 i Norge
  Originalartikkel: Covid-19 rapportert til Folkehelseinstituttet de første seks ukene av epidemien
  Originalartikkel: 70 pasienter med covid-19 innlagt ved Sykehuset Østfold
  Originalartikkel: Sykehusinnleggelser med covid-19 - en sammenligning av ulike datakilder

  De vanskelige valgene

  De vanskelige valgene

  Spesialisthelsetjenesten var dårlig forberedt på de etiske dilemmaene som oppsto i starten av koronapandemien. Mangelfull kunnskap og dårlig informasjonsflyt gjorde at beslutninger ofte måtte tas på usikkert grunnlag. Enkelte pasientgrupper, særlig eldre og kronisk syke, fikk et dårligere helsetilbud, skriver en gruppe leger og etikere. Man kan gjerne kalle det aldersdiskriminering.

  Helsepersonell som står i første rekke i behandlingen av covid-19-pasienter, bør prioriteres for vaksinering mot SARS-CoV-2 på linje med andre risikogrupper, mener seks leger, alle medlemmer i Norsk anestesiologisk forenings styre.

  Debatt: Etikkeksperter på villspor
  Debatt: Aldersdiskriminering i koronaens tid
  Kronikk: Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media