Les i dette nummeret

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Rike land må gjøre mye mer – og mye raskere

  Rike land må gjøre mye mer – og mye raskere

  Klimakrisen er vår tids største helseutfordring. Tidsvinduet for handling krymper, mens konsekvensene øker. Vi trenger en politikk med et tusenårsperspektiv og en hippokratisk ed for de ufødte, skriver biologiprofessor Dag Hessen.

  Sjefredaktører for verdens ledende medisinske tidsskrifter har gått sammen om et opprop til våre politiske ledere om nødvendige hastetiltak for å begrense den globale temperaturstigningen, gjenopprette biologisk mangfold og beskytte folks helse. Rike land må gjøre mye mer – og det raskt. Også helsesektoren må bidra.

  Forside nr. 12/2021
  Minileder: Global handling nå!
  Fra redaktøren: Helse og trygghet først
  Leder: Call for emergency action to limit global temperature increases, restore biodiversity, and protect health
  Leder: Klimakrisen: Helsevesenet må ta ansvar
  Kronikk: Vi trenger en hippokratisk ed for de ufødte

  Helse, politikk og stortingsvalg

  Helse, politikk og stortingsvalg

  Norske politikere utfordres i dette nummer av Tidsskriftet. Foretaksmodellen for spesialisthelsetjenesten må skrotes, mener Torgeir Bruun Wyller. Psykiatrien trenger et løft – ikke tomme løfter, skriver Lars Lien og Anne Kristine Bergem. Utviklingshemmede er fortsatt en pariakaste, mener Torstein Vik, mens Jon Magnus Haga omtaler Norge som sjøfartsnasjonen som lar mennesker på flukt drukne i Middelhavet. Å stemme er en yrkesetisk plikt for enhver lege og medisinstudent; det kan være det viktigste du gjør for dine pasienter, mener Amanda Hylland Spjeldnæs.

  Debatt: Politikk er medisin
  Debatt: Foretaksmodellen må skrotes
  Debatt: Psykiatrien trenger et løft – ikke tomme løfter
  Kronikk: Norge – sjøfartsnasjonen som lar mennesker drukne

  Moderne avansert kreftbehandling

  Moderne avansert kreftbehandling

  Immunterapi kan bedre prognosen ved flere kreftformer, men kan også gi alvorlige og uforutsigbare bivirkninger. To pasienter med henholdsvis nyrekreft og melanom som fikk behandling med kontrollpunkthemmere, er eksempler på dette. Molekylær diagnostikk av kreftsvulster gjør det mulig å bruke målrettete legemidler. En norsk mann i 40-årene med lungekreft med en sjelden genforandring ble behandlet i utlandet med et slikt medikament. En kvinne i 30-årene med kolangiokarsinom med en gendefekt som finnes i flere kreftformer, har vist god respons på behandling med et tumoragnostisk legemiddel.

  Leder: Verdens beste kreftbehandling
  Kronikk: Immunterapi ved malignt pleuralt mesoteliom
  Klinisk oversikt: Kreftbehandling med isolert ekstremitetsperfusjon
  Noe å lære av: En kvinne i 80-årene med brystsmerter under immunterapi mot melanom
  Kort kasuistikk: Kolangiokarsinom behandlet med tumoragnostisk legemiddel
  Kort kasuistikk: Lungekreft behandlet med reseptortyrosinkinasehemmer

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media