Les i dette nummeret

Artikkel

Importert parasittsykdom i Norge

Parasittosen schistosomiasis rammer hvert år millioner av mennesker, flest blant fattige og marginaliserte grupper med dårlige sanitærforhold i afrikanske land sør for Sahara. Flere norske medisinstudenter som hadde vært på studietur i slike områder, fikk påvist schistosomiasis ved serologiske analyser i ettertid.

Parasittosen leishmaniasis, som skyldes protozoen Leishmania, er sjelden i Norge og ble registrert prospektivt hos 13 pasienter ved fem norske universitetssykehus i perioden 2014–17.

Leder: Schistosomiasis i skyggen av covid-19
Originalartikkel: Schistosomiasis hos norske studenter etter opphold i Afrika
Originalartikkel: Leishmaniasis i Norge

Koronasmitte og koronavaksinering

Flere enn 5 600 ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Norge ble registrert smittet med SARS-CoV-2 i 2020, viser data fra Folkehelseinstituttet. Dette er et minimumstall, og det er uklart hvilke grupper som var mest utsatt. Ansatte i sykehjem og koronaavdelinger i sykehus har rett til trygge arbeidsforhold. Alle pasienter er avhengig av at nok ansatte i helsevesenet er friske og kan gå på jobb. Hvilke vurderinger bør gjøres ved valg av vaksineringsstrategi? Bør helsepersonell i førstelinjen prioriteres fremfor andre grupper? Bør de eldste alltid gå foran yngre? Hvilke følger vil nye virusmutasjoner ha for vaksineringen?

Leder: Tall som avslører og tall som tilslører
Leder: Koronasmitte i førstelinjen
Originalartikkel: SARS-CoV-2 blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten
Debatt: Koronavaksinering av kreftpasienter
Debatt: Bør alle sykehjemsbeboere vaksineres?
Kronikk: Vaksinene kan holde tritt med SARS-CoV-2-mutasjonene

Lege og landsmoder

«Da jeg ville bli lege, var det ikke fordi jeg skulle bli kirurg, men fordi jeg ville bidra til folkehelsen. Jeg ønsket å være med på å skape et bedre samfunn.» Dette sier Gro Harlem Brundtland, lege og statsminister i flere perioder fra 1981 til 1996. Hun mener at Norge har klart seg så bra under covid-19-pandemien takket være et godt offentlig helsevesen og dyktige kommuneoverleger. Som leder av Verdens helseorganisasjon samarbeidet hun med deler av industrien, dvs. legemiddelfirmaer og andre private aktører. «Vi måtte jobbe med dem for å kunne jobbe mot dem», sier hun i et intervju med Tidsskriftet.

Intervju: Overlegen i sosialdemokrati

Anbefalte artikler