Les mer om

Artikkel

Kvalitet og sikkerhet ved implantasjon av hjertestarter

St. Olavs hospital har kartlagt hvordan det gikk med de nesten 600 pasientene som fikk implantert en hjertestarter ved sykehuset i perioden 2006–15. Rundt en firedel av dem fikk berettigede støt, dvs. støt utløst av ventrikkelarytmi. Antall uberettigede støt var synkende gjennom perioden, og antall komplikasjoner var relativt lavt.

En implantert hjertestarter kan redde en pasients liv, men den eliminerer ikke risikoen for plutselig hjertedød, skriver Torkel Steen. På gruppebasis er effekten moderat. Kvalitetssikring er nøkkelen til god pasientsikkerhet, der overdrevne personvernhensyn ikke må stå i veien.

Leder: Kvalitetskontroll av implanterte hjertestartere
Originalartikkel: Implantasjon av hjertestartere ved St. Olavs hospital 2006-15

Vaksiner mot covid-19 er på vei

Forventningene til en vaksine som beskytter mot covid-19-sykdom, er store. Verdens helseorganisasjon har registrert 173 vaksinekandidater under utvikling, og seks av disse testes nå ut i fase 3-studier. De første resultatene forventes i løpet av denne høsten. Vaksinene omfatter både ikke-replikerende virusvaksiner, nukleotidvaksiner, proteinbaserte vaksiner, inaktiverte vaksiner og vaksiner med levende, svekkede virus. Det siste halvåret har vist at når krisen er stor og verden samarbeider, kan prosesser som vanligvis tar mange år, slik som utvikling av vaksiner, gjennomføres på langt kortere tid.

Kronikk: Status for vaksineutvikling mot covid-19

Tidsskriftet Æsculap fyller 100 år

Hvordan var studiehverdagen for legestudenter for 100 år siden da medisinstudentenes tidsskrift Æsculap ble stiftet? Hvordan taklet studentene de sosiale følgene av den første verdenskrig og spanskesyken? Medisinstudiet var åpent for alle med examen artium, og frafall skjedde stort sett ved at folk strøk til eksamen. Auditoriene var overfylte, og ventelistene for å komme med på kurs og klinisk tjeneste var lange. Mange slet økonomisk, for det fantes ingen Statens lånekasse. Risikoen for å bli smittet av infeksjonssykdommer var stor, og flere studenter døde av tuberkulose.

Essay: Æsculap, studenthverdag og en gullklokke

Anbefalte artikler