Les i dette nummeret

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Seksualopplyser og mektig helsedirektør

  Seksualopplyser og mektig helsedirektør

  Karl Evangs innsats for allmenn seksualopplysning i mellomkrigstiden er godt dokumentert. Også etter krigen var han sterkt engasjert i saken som helsedirektør med stor faglig og politisk innflytelse. Evang mente at seksualundervisning i skolen var viktig for å fremme et sunt seksualliv.

  Historien om seksuelle minoriteter er også en fortelling om kamp mot sykeliggjøring og for tilgang til helsetjenester, skriver Ketil Slagstad. Kjønnsbegrepet i medisinen har blitt til i legers møte med personer hvis kropper eller identiteter ikke lot seg innordne i tokjønnsrammen, sier han.

  Leder: Når medisinen møter minoriteter
  Fra andre tidsskrifter: Hva er egentlig kjønn?
  Medisinsk historie: Frigjøring gjennom vitenskap – Karl Evang som seksualopplyser
  Tidligere i Tidsskriftet: Åpne skapdører

  Stadig flere blir operert for katarakt

  Stadig flere blir operert for katarakt

  Katarakt er svært vanlig, og forekomsten øker med alderen. Tilstanden behandles kirurgisk, vanligvis ved at linsen knuses med ultralyd og fjernes i mindre biter før en kunstig intraokulær linse implanteres i den opprinnelige linsekapselen.

  I perioden 2010–19 økte antall kataraktoperasjoner i Norge fra rundt 7 500 til over 9 000 per million innbyggere, dvs. en økning på 21 %. De fleste opererte var over 60 år, og andelen som ble operert i denne aldersgruppen, var tilnærmet stabil. Flere kvinner enn menn ble operert for katarakt.

  Originalartikkel: Kataraktkirurgi i Norge 2010–19

  Brukere av ulovlige rusmidler unnlater å søke helsehjelp

  Brukere av ulovlige rusmidler unnlater å søke helsehjelp

  Mange brukere av ulovlige rusmidler unnlater å fortelle om denne bruken til helse- og sosialpersonell, og noen unnlater eller utsetter å søke hjelp. Noen av dem som fortalte om sin illegale rusmiddelbruk, mente at dette hadde hatt negative konsekvenser for dem selv. Noen hadde unnlatt å tilkalle ambulanse ved akutte rusrelaterte situasjoner.

  Dette kommer frem i en surveyundersøkelse på nettstedet rusopplysningen.no med nesten 2 500 respondenter. Slike nettsteder kan være en nyttig kontaktflate mot grupper som ellers er vanskelig å nå.

  Leder: Fra straff til hjelp?
  Originalartikkel: Hjelpesøkende atferd blant brukere av illegale rusmidler

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media