Les i nr. 18/2021

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Erfaringer fra koronapandemien

  Erfaringer fra koronapandemien

  Pandemier vil komme oftere enn før. Vi må begynne å øve på den neste, sier Camilla Stoltenberg. Da må kompetansen til å etablere egenproduserte analysemetoder opprettholdes, analysekapasiteten må kunne skaleres raskt opp og IKT-løsningene må forbedres, skriver fire mikrobiologer ved Oslo universitetssykehus, sykehuset som har stått for mer enn 1,6 millioner virusanalyser mot SARS-CoV-2. Selv om koronavaksinene forhindrer innleggelser og død, øker likevel antall innleggelser blant vaksinerte eldre personer litt, noe som delvis kan skyldes en aldersbetinget svekkelse av immunsystemet.

  Debattartikkel: Våre kollegaer står uvaksinerte i frontlinjen
  Debattartikkel: Er koronavaksine til alle en feilsatsing?
  Kronikk: Koronapandemien – erfaringer fra et mikrobiologisk laboratorium
  Kronikk: Hvor effektive er covid-19-vaksinene hos eldre?
  Intervju: Folkehelsevokteren

  Fra lokalbedøvelsens historie

  Fra lokalbedøvelsens historie

  I 1880-årene ble renset kokain fra kokablader kommersielt tilgjengelig bl.a. som lokalanestesi, men midlet viste seg å ha mange svakheter. Lidokain ble utviklet av to svenske kjemikere i 1930-årene, patentert i 1943 og prøvd ut ved Karolinska sjukhuset. Patentet ble solgt til Astra, den gangen et lite legemiddelfirma, som senere utviklet flere liknende anestesimidler. Lidokain er fortsatt det mest brukte midlet ved lokal-, lednings- og blokkanestesi over hele verden og er ført opp på Verdens helseorganisasjons liste over essensielle legemidler.

  I tidligere tider: Lokalbedøvelsens historie – fra kokablader til effektiv analgesi

  Studentlivet før – og legelivet nå

  Studentlivet før – og legelivet nå

  I 1814 fikk Norge sitt første medisinske fakultet. Hvordan hadde datidens legestudenter det? Hvilken bakgrunn hadde de, og hva lærte de?

  Medisin er ikke bare et naturvitenskapelig fag. Leger blir stadig stilt overfor vanskelige etiske og helsepolitiske problemstillinger, slik som dødshjelp, fosterdiagnostikk og vaksinefordeling. Til tross for at antall sykehusleger per pasient er høyere enn noensinne, virker mange leger slitne. Fastlegeordningen er i ferd med å knekke pga. svak rekruttering. Skyldes misnøyen mer måten vi arbeider på enn mangel på penger og tid?

  Minileder: Kjære kollega
  Leder: Pasienten har innsyn i journalen
  Kronikk: Legeforeningen bør fortsatt si nei til aktiv dødshjelp
  Essay: Lege artis i sosiale medier
  Podkast: Leger i sosiale medier
  Essay: Leger ved samlebåndet
  I tidligere tider: Medisinstudenter i universitetets første tid

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media