Les mer om

Artikkel

Vonde minner bak sykelig overvekt

Overvekt og fedme er et resultat av kompliserte biologiske og sosiale prosesser. Mange pasienter med sykelig overvekt har med seg belastende erfaringer og livshendelser, slik som alvorlige relasjonsbrudd, manglende omsorg fra foreldre og vonde barndomsminner. Dette viser en kvalitativ studie med 70 pasienter under utredning ved Regionalt senter for sykelig overvekt i Bodø. Leger må opptre åpent og lyttende i møte med sterkt overvektige pasienter. Pasientens livshistorie bør inngå i utredningen.

Originalartikkel: Belastende livserfaringer blant pasienter med sykelig overvekt

Operasjon eller livsstilsendring ved sykelig overvekt?

Konservativ behandling for å støtte et sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet er vist å gi begrenset vektreduksjon. Hos voksne kan vektreduserende kirurgi ha god effekt, men kirurgi kan også gi komplikasjoner og føre til pasientklager.

I en ikke-randomisert studie ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold hadde ungdom med sykelig overvekt oppnådd et betydelig større vekttap ett år etter laparoskopisk gastrisk bypassoperasjon kombinert med livsstilsintervensjon enn dem som kun fikk livsstilsintervensjon. Men langtidsresultatene er usikre. Bør fedmekirurgi tilbys flere unge eller bør man vente til voksen alder?

Leder: Operasjon eller livsstilsendring?
Originalartikkel: Laparoskopisk gastrisk bypassoperasjon versus livsstilsbehandling av unge med sykelig overvekt
Kort rapport: Pasientklager etter vektreduserende kirurgi 2012-18

Spedbarn skal ikke lenger få tran

I Norge har vi lange tradisjoner for å anbefale tran som kilde til D-vitamin for barn som ammes, og som kilde til omega-3-fettsyren dokosaheksaensyre for barn som får morsmelkerstatning. I september 2020 endret Helsedirektoratet disse rådene. Barn som ammes, bør få D-vitamin i dråpeform fra ca. én ukes alder. Barn som blir delvis ammet, kan få D-vitamindråper i dose avhengig av mengden morsmelkerstatning. Spedbarn som fullernæres med morsmelkerstatning, bør ikke få tilskudd av noen næringsstoffer, fordi morsmelkerstatninger nå har mer D-vitamin og dokosaheksaensyre enn tidligere.

Kronikk: Nye råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn

Anbefalte artikler