I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Kristine Gaarder
Nancy Ann Eide
Geir Falck
Anne Luise Kirkengen
Jenny Foss Abrahamsen
Einar K. Kristoffersen
Tor Hervig
Roald Ekanger
Ingerid Nesthus
Elling Ulvestad
Jan Tore Gran
Torleiv Svendsen*
Svein I. Johannessen
Karl O. Nakken
Lene Solheim
Anne-Charlotte Brun
Tone Sildnes Greibrokk
Dag Jacobsen
Christian Fossum
Tore Morken
Svein Helland
Joar Austad
Rosemarie Braun
Edvard S. Falk
Nils Roar Gjerdet
Jan-Øivind Holm
Kristin Lund-Hanssen

Tema

Kommentar og debatt

Anne Fagerheim
Anders Debes
Petter Jensen Gjersvik
Finn Egil Skjeldestad
Sverre Varvin
Inge Refnin
Ted Reichborn-Kjennerud
Erik Falkum
Hans Petter Aarseth

Nyheter og reportasjer

Ivar Nordrum
John Gordon Pollock
Ragnhild Ørstavik
Erik Lunøe-Nielsen
Karsten Nordal
Nils Retterstøl
Otto Steenfeldt-Foss
Nina Husom

Fra foreningen

Ellen Juul Andersen