Åpent brev til president Aarseth

Harald Drøsdal Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 10/2000 gir president Aarseth, under overskriften Alltid beredt? , en oversikt over ”kjøreplanen” for listesystemet frem til eventuell innføring (1). Han tar ikke med at før systemet kan innføres, skal forhandlingsresultatet behandles av styret i Aplf, stemmes over av Aplfs medlemmer, behandles i ekstraordinær generalforsamling i Aplf og landsstyremøte i Legeforeningen.

Hvordan vil presidenten forholde seg til et eventuelt flertall i rådgivende uravstemning blant Aplfs medlemmer mot listesystemet? Vil han følge rådet? Hvis resultatet bekreftes i Aplfs generalforsamling, hvordan reagerer da presidenten?

Det hadde vært interessant å få svar før møter og avstemning, for, som presidenten selv skriver: ”Legeforeningens medlemmer ønsker å få gode rammevilkår for å utøve god legevirksomhet.” Hvis han mener noe med det siste, skulle egentlig saken være avgjort etter Aplfs uravstemning. Eller hva?

Anbefalte artikler