Kasuistikker på CD-ROM

Artikkel

Denne CD-ROM-en og medfølgende bok har medisinstudenter som primær målgruppe. Intensjonen er å presentere et utvalg kasuistikker hentet fra den kliniske hverdag og gjøre dette mer virkelighetsnært ved å ta i bruk video, lyd og interaksjon. CD-ROM-en består av 50 ulike kasuistikker, inndelt etter emnene endokrinologi (6), nevrologi (8), kardiologi (8), gastroenterologi (8), lungesykdommer (6), revmatologi (4) og andre (10). Eksempler på kasuistikker er Brekninger og magesmerter (diabetisk ketoacidose) og Mannen med den sløve barberhøvelen (Parkinsons sykdom). Video- og lydopptak, relevante notater, tabeller, EKG osv. samt fem spørsmål er tilgjengelige for hvert kasus. Boken består av de samme 50 kasuistikkene, med sykehistorie, notater med opplysninger om den aktuelle sykdom, informasjon fra relevante basalfag samt spørsmål med begrunnede svar.

CD-ROM-en kan benyttes på PC og Macintosh. Windows 95 eller nyere, eventuelt Macintosh 68030 system 7x samt Quicktime 3.0 (følger med) kreves installert for å benytte CD-ROM. Installasjon av programmet var uproblematisk. I startvinduet kan brukeren få tilgang til de enkelte kasuistikker ved å velge ut ifra enten emne eller tilfeldig nummer. Programmet er lett å bruke, særlig hvis man finner frem til siste side i boken som inneholder en kortfattet bruksanvisning. I hver kasuistikk anbefales brukeren å begynne med å gjennomgå videoopptak av pasienten, som fokuserer på et utdrag av anamnesen i en kort sekvens. Dette kan så være utgangspunkt for diskusjon om mulige differensialdiagnoser. Relevante bilder og notater er også tilgjengelige. Videre kan brukeren prøve å svare på fem spørsmål. Svarene finnes i boken, med begrunnelse.

Umiddelbart er det lett å like denne tilnærmingen som forsøker å benytte nye medier for å illustrere ulike sykdommer og deres kliniske manifestasjoner. Ikke fordi dette vil kunne overgå den direkte pasientkontakten, men fordi sjeldnere tilfeller her kan visualiseres på en bedre måte enn i en tekstbok. Slike samlinger kan også være utgangspunkt for diskusjoner i gruppe. Det savnes mer videomateriale (Det er ca. 200 Mb ubenyttet plass på CD-ROM-en), som kunne vært av høyere kvalitet. Likeledes savnes en mer utstrakt bruk av interaktivitet (f.eks. kunne brukeren tas med i den diagnostiske prosess ved å rekvirere ulike undersøkelser og så vurdere svarene på disse i forhold til det kliniske bildet).

Konklusjon: Til bruk i undervisning av medisinstudenter synes denne løsningen nyttig – særlig som et utgangspunkt for diskusjon i gruppe.

Edvin Bach-Gansmo

Ferdighetssenteret

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler