F.E. Skjeldestad svarer:

Finn Egil Skjeldestad Om forfatteren
Artikkel

Per Bergsjø reiser tre prinsipielle spørsmål vedrørande kjeldegransking:

  • –Ein skal vere varsam med å bruke uttrykk som ”første gang omtalt”

  • –Ein skal vere varsam med å gje kronologisk litteraturoversikt

  • –Kor vanskeleg det kan vere å søkje litteratur over emne som ikkje er indekserte i søkjedatabasane (f.eks. lesarinnlegg, kommentarar til aktuell debatt)

Ved å søkje i Medline fann eg ingen norsk litteratur for perioden 1965 – 76 som omhandla ”venous thromboembolism and oral contraceptives”. Ved manuell gransking i Tidsskriftet fann eg Myhre sitt innlegg i spalten Excerpta frå 1973 (1). Eg er lei meg for at eg ikkje har leita grundig nok i tidlegare utgåver av Tidsskriftet for å finna K. Bjøro og medforfattarar sitt innlegg i 1966 og Per Bergsjø sine eigne innlegg i 1967, 1968 og 1970.

Anbefalte artikler