God lærebok om fosterets anatomi

Artikkel

Undervisningen av våre medisinstudenter er dessverre mangelfull når det gjelder å gi dem forståelse av fosterets og barnets anatomi. Dette har både praktiske og etiske årsaker, men er like fullt et beklagelig faktum. Et velkomment hjelpemiddel i så måte er denne boken, som av ovennevnte grunn neppe kunne ha blitt skrevet i Norge.

Boken er delt i to hovedavsnitt, hvorav det første er en grundig gjennomgang av fosterets utvikling av de enkelte skalleavsnitt, halsvirvelsøylen, tennene samt hypofysen og vomeronasalorganet. Det andre hovedavsnittet omhandler den patologiske utviklingen av fosterets kranium.

De danske forfatterne, hvorav to er patologer og en er odontolog, har lagt vekt på å presentere en velformulert og lettlest tekst, med mange underavsnitt som det er enkelt og logisk å orientere seg i. Også bokens format er hendig. Illustrasjonene er mange og gode, til dels i farger, med vekt på de enkelte skallebeinas innbyrdes topografi under de forskjellige utviklingstrinn, presentert både som skjematiske tegninger og som fotografier. De av leserne som ennå ikke er fullbefarne i fosteranatomien, kunne muligens ha ønsket seg en noe utførligere bildetekst. Denne er mange steder altfor knapp og synes ikke å stå i forhold til den ellers så gode tekst for øvrig.

Likevel er dette av mindre betydning for helheten. Boken egner seg utmerket for den interesserte og viderekomne medisinstudent, men også dens andre halvdel vil kunne gi god informasjon til patologer under utdanning.

Per Holck

Anatomisk institutt

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler