()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Ivar Nordrum, overlege ved Avdeling for patologi, Regionsykehuset i Trondheim er ansvarlig redaktør for innholdet i PatNet – Det norske patologinett.

  Artikkel

  Når jeg kommer på kontoret om morgenen, har jeg noen faste prosedyrer: Jeg logger meg inn på PC-en og åpner de programmene jeg vanligvis bruker i løpet av en arbeidsdag. Dette er e-postprogrammet (Eudora), kalenderen (Microsoft Outlook), Word, ordlisten Clue og to parallelt åpne nettlesere.

  I den ene nettleseren laster jeg startsiden til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og i den andre startsiden til PatNet. Alle programmene har jeg maksimert slik at de dekker hele skjermen. Da får jeg utnyttet skjermflaten uten forstyrrende elementer, og jeg kan bla fra det ene programmet til det andre etter behov ved bruk av Alt-Tab-tastene.

  For tiden er dette mine faglige nettfavoritter:

  Nye PubMed fra National Libraryof Medicine

  Nye PubMed fra National Libraryof Medicine

  www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi som vel neppe trenger videre presentasjon.Husk at tidsskrifter som er inkludert i PubMed, kan bokmerkes slik at man kan lage sin egen mappe med tidsskrifter man ønsker å følge med i.

  University of Tennessee, Department of Pathology, Memphis

  University of Tennessee, Department of Pathology, Memphis

  For patologer er flere indekser tilgjengelige på nettet, blant annet denne som er en ganske vidtfavnende indeks som er interessant fordi den også viser til nettsteder basert på de siste oppdateringer.

  Pathmax

  Pathmax

  Pathmax er en amerikansk indeks som inneholder et stort antall lenker relatert til patologi. Indeksen er spennende og vel verd å gjøre seg kjent med, selv om utseendet er noe tungt og sidene mangler opplysninger om når de sist ble oppdatert.

  EUROPATH-prosjektet

  EUROPATH-prosjektet

  Ellers kan det være av interesse å følge utviklingen til EUROPATH-prosjektet som etter mye innsats og bruk av ressurser neppe er blitt det verktøyet man kunne ha tenkt seg. Dette viser seg blant annet ved manglende oppdateringer. EUROPATH inneholder også en kasusdatabase man bør se på.

  PatNet – Det norske patologinett

  PatNet – Det norske patologinett

  Det er naturlig for meg å trekke frem PatNet – Det norske patologinett som ennå er i sin barndom. Dette er et lukket intranett for ansatte ved patologiavdelinger i Norge. PatNet har også noen åpne eksterne sider. Dessuten kan gjestemedlemskap tilbys. Gjennom å arbeide med slike nettsiderlærer man hvor ressurskrevende det er å lage et dynamisk nettsted.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media