Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

9-bilen er betegnelsen på Oslos legebemannede ambulanse. Siden de fleste oppdrag skal være akuttmedisinske, er legen en anestesilege. Når alarmen går, er tiden ofte knapp og dramatikken til å ta og føle på. Spenningen kan være fortettet, for man vet aldri hva man kommer til.

Anbefalte artikler