Kravene hevet etter godt oppgjør i privat sektor

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Kravet for kommunal sektor som var på 3,6 % til lokale forhandlinger ble 10. mai hevet til 4,6 % til lokale forhandlinger. Akademikerne krever også en bedre lønnsutvikling for nyutdannede akademikere i kommunene på ca. 0,7 %.

– Vi vil ha vår del av lønnsmassen, sier Per Kristian Sundnes, Akademikernes forhandlingsleder i kommunal sektor.

Brudd i staten

I staten ble forhandlingene brutt 4. mai og oppgjøret er nå i mekling. Meklingen skal være sluttført innen midnatt 25. mai. Bruddet i statlig sektor kom fordi staten ikke ville legge frem noe økonomisk tilbud så lenge det var streik i privat sektor.

– At det blir brudd i lønnsoppgjøret uten at staten har lagt frem et eneste økonomisk tilbud, er skammelig. Dette viser for all verden at dagens sentraliserte forhandlingsmodell er totalt ubrukelig, sier Rolf Jacobsen, forhandlingsleder i Akademikerne Stat (1,2). – Det var tragisk at staten ikke kunne manne seg opp til å forhandle selv om det var streik i LO/NHO-oppgjøret som bare omfatter en liten del av de ansatte i privat sektor, sier Jacobsen.Akademikernes økonomiske krav i statlig sektor var opprinnelig 4 % til lokale forhandlinger hvorav 1 % reserveres tiltak i spesielle områder/institusjoner. Men da meklingen i staten ble innledet 10. mai, ble kravet hevet til 5 %. Også i statlig sektor ønsker Akademikerne en bedre lønnsutvikling for nyutdannede.

KS haleheng til staten

Da forhandlingene i offentlig sektor startet, ville heller ikke Kommunenes Sentralforbund (KS) komme med noe økonomisk tilbud på grunn av streiken. På dette grunnlaget brøt både LO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) forhandlingene. Akademikerne og Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) valgte å fortsette forhandlingene. Men da streiken i privat sektor ble avblåst, kunne KS fortsatt ikke komme med noe økonomisk tilbud. Ny begrunnelse var bruddet i statlig sektor og ønsket om å innføre en felles ansiennitetsskala for stat og kommune.– Jeg er oppgitt over KS sin manglende vilje til å ta selvstendige avgjørelser i forhandlingene, sier Legeforeningens president Hans Petter Aarseth. Videre fremdrift er derfor uklar, men etter planen skal hele oppgjøret i offentlige sektor være i havn 25.mai.

I Oslo kommune, som er et eget tariffområde, pågår forhandlingene, men også i dette oppgjøret har fremdriften vært treg på grunn av streiken.

Ønsker ikke kopi av privat sektor

LO/NHO-oppgjøret omfatter bare en liten del av de ansatte i privat sektor. Oppgjørene i stat og kommune som favner alle ansatte, er således totalt forskjellig, og man har helt andre behov.

– Det er derfor ikke akseptabelt å videreføre profilen fra LO/NHO-oppgjøret for offentlig sektor, slår Akademikernes forhandlingsledere fast. De peker på at dagens arbeidskraftsproblemer i stat og kommuner skyldes at man tidligere har kopiert dette oppgjøret, noe som har ført til at mange nøkkelstillinger i offentlig sektor står ubesatt fordi lønnen er for lav. Utskiftingen i slike stillinger er for høy fordi lønnsutviklingen går for sakte. Da oppgjøret i offentlig sektor ble innledet 10. april, var det nettopp Akademikernes krav om endring i forhandlingssystemet som ble overlevert motparten.Akademikernes krav finnes på Internett: www.akademikerne.no

Anbefalte artikler