Spesialistutdanningen legges ut til sponsorene?

Tove Måseide Om forfatteren
Artikkel

I forbindelse med innlegget av Per Halvorsen i Tidsskriftet nr. 8/2000 (1) ønsker vi å gjøre oppmerksom på følgende: Siden 1991 har Nycomed Amersham i samarbeid med Lunds Universitet tilbudt et etterutdanningsprogram for radiologer.

Dette samarbeidet kom i stand etter initiativ fra Lunds Universitet ved professor Holger Pettersson. Programmet implementeres av The NICER Institute (Nycomed Amersham Intercontinental Continuing Education in Radiology), som ledes av et styre med tre representanter fra Lunds Universitet og tre fra Nycomed Amersham.

Målsettingen med dette programmet er å tilby etterutdanning innen medisinsk bildediagnostikk. Programmet, som skal kunne tilbys radiologer over hele verden, skal involvere internasjonalt ledende forelesere og være fritt for produktreklame. Vi ønsker også å sette en standard for samarbeid mellom universitet og farmasøytisk industri.

Den faglige delen av programmet er universitetets ansvar. Nycomed Amersham er ansvarlig for gjennomføring og finansiering. Deltakere betaler en registreringsavgift for kursene og bekoster selv reise og opphold. Kursene er åpne for alle.

Programmet består av kurs og publikasjoner (lærebøker). Per april 2000 har til sammen 40 kurs/symposier vært avholdt med mer enn 12 000 deltakere. Kurs har vært arrangert i Europa, Asia, Latin-Amerika og Australia. Kurs i Sør-Afrika er planlagt for 2001.

Kursene arrangeres alltid i samarbeid med den regionale eller lokale radiologforening. I de land hvor et system er etablert for etterutdanning av radiologer, gis det poeng for å delta på NICER-kursene. NICER-programmet har en generell akkreditering fra de store internasjonale radiologiorganisasjonene.

Siden 1992 har NICER publisert ni forskjellige lærebøker, bl.a. The Global TextBook of Radiology , som er oversatt til russisk, spansk og kinesisk. Den siste boken, som er under utgivelse, er Encyclopaedia of Medical Imaging , i åtte bind. Den vil omfatte ca. 20 000 ord og 5 000 bilder og vil foreligge som bok og CD-rom.

Behovet for etterutdanning også innen medisinsk bildediagnostikk er meget stort, ikke minst som følge av den raske teknologiske utvikling. Basert på tilbakemeldinger fra kursdeltakere og radiologorganisasjoner vet vi at NICER-programmet spiller en viktig rolle i etterutdanningen av radiologer. Dette tror vi skyldes det høye faglige nivå på programmet og det forhold at kursdeltakerne får anledning til å komme i kontakt med de internasjonalt ledende spesialistene.

Etter mer enn ni års aktivitet i mange land mener vi å ha bevist at legemiddelindustrien i tett samarbeid med det akademiske miljø kan være en viktig bidragsyter i etterutdanningen av leger.

Anbefalte artikler