Les mer om ...

Artikkel

Turnuslegers ferdigheter

Utvikling av praktiske ferdigheter er en viktig del av turnustjenesten for leger. Det er store forskjeller i slike ferdigheter mellom turnuslegene og mellom ulike sykehus. Mannlige turnusleger vurderer sine ferdigheter høyere enn de kvinnelige.

Et økende antall turnusleger skaper dessuten både kapasitets- og kvalitetsproblemer.

Læring av praktiske ferdigheter i grunnutdanningen

Turnuslegers ferdigheter i praktiske prosedyrer

Turnus til besvær

Henvisning til revmatolog

Tre av fire henvisninger skyldtes usikkerhet om diagnosen, viser en undersøkelse av 796 pasienter som ble henvist fra allmennlege til revmatologisk poliklinikk, Regionsykehuset i Tromsø. Det var dårlig samsvar mellom primærlegens og revmatologens diagnoser.

Henvisninger fra primærleger til revmatologisk poliklinikk

Høydosebehandling

Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte er nå regionalisert i Norge. Erfaringene hos 49 pasienter ved Haukeland Sykehus presenteres. En tredel av myelomatosepasientene og halvparten av lymfompasientene var i komplett remisjon 4 – 38 måneder etter behandlingen.

Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte hos kreftpasienter

Seksuelle overgrep

Konsekvensene av seksuelle overgrep i barndommen er ikke enkle å klassifisere i et tradisjonelt diagnosesystem. En undersøkelse av 34 voksne brukere av incestsentre viser at krenkelser tidlig i livet ofte fører til nye krenkelser senere.

Fine neser skal ikke foraktes

Innskrevet i kroppen

Magnetisk resonanstomografi

Artikkelserien om magnetisk resonanstomografi avsluttes i dette nummeret med artikler om MR hos barn, og med en oversikt over fremtidsperspektivene på dette området.

Magnettomografi – fremtidens bildediagnostikk hos barn?

Magnettomografi innenfor pediatrisk radiologisk diagnostikk

Magnettomografi – nyere bildeteknikker og fremtidsperspektiver

Naturlige drepeceller

Naturlige drepeceller er store lymfocytter som skiller seg fra T- og B-cellene. Naturlige drepeceller er et viktig immunologisk forsvarsverk ved virusinfeksjoner, og de kan også representere et viktig førstelinjeforsvar mot kreftceller.

Naturlige drepeceller – viktig immunologisk førstelinjeforsvar

Snart er alle nordmenn leger

Om legeøkningen i Norge fortsetter i samme tempo som de siste tiårene, vil alle nordmenn være leger i 2018.

Snart er alle nordmenn leger – et lynkurs i scenarieforskning

Anbefalte artikler