Presidenten svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er riktig at jeg ikke omtalte den organisatoriske prosess Legeforeningen skal ha vedrørende fastlegeforhandlingenes resultat. Drøsdal dokumenterer selv at prosessen er godt kjent.

  Mitt mandat er å lede forhandlinger omkring fastlegeordningen med de forutsetninger landsstyret har lagt til grunn. Hvis sentralstyret anbefaler et forhandlingsresultat, iverksettes den ovennevnte prosess – hvor Aplfs rådgivende avstemning er ett element. Sluttbehandlingen og avgjørelsen ligger helt og holdet hos landsstyret.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media