Fylkeslegene kan nå gi tilrettevisninger

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Statens helsetilsyn har nylig, etter tillatelse fa Sosial- og helsedepartementet, delegert til fylkeslegene myndighet til å treffe avgjørelser om tilrettevisning til leger ved klager på brudd på legeloven (1). For å sikre ensartet praksis blant fylkeslegene har samtlige fylkeslegekontorer fått tilgang til Helsetilsynets elektroniske register for klagesaker (presedensregisteret).

Anbefalte artikler