Leger Uten Grenser trenger leger

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Sykepleierne strømmer til Leger Uten Grenser, men legene ser ut til å svikte organisasjonen. – Vi har fortsatt stort behov for leger som kan reise ut når det oppstår en akutt situasjon eller delta i langtidsprosjektene våre, sier Cathrine Ulleberg som har ansvar for rekruttering av helsepersonell til Leger Uten Grenser i Norge.

For å reise ut som lege kreves gjennomført turnustjeneste, tre måneders kurs i tropemedisin og mulighet for å reise på relativt kort varsel. All utvelgelse skjer etter et grundig personlig intervju. – Det første oppdraget man får, er som regel for seks måneder. Deretter er det mulig å dra ut for kortere tid, forteller Ulleberg.

Det ytes en godtgjørelse på 5 000–6 000 kroner i måneden og reise, forsikringer, kost og losji dekkes. Man får i tillegg en sum lommepenger i landet man er stasjonert i.

Ulleberg legger vekt på at legene de engasjerer må like å arbeide i team, de må være fleksible, kunne improvisere og arbeide selvstendig, ofte under press. Leger Uten Grenser er en humanitær, medisinsk hjelpeorganisasjon som har som mål å yte medisinsk hjelp til alle som trenger det uavhengig av rase, religion og politikk. Organisasjonen har prosjekter i 84 land, de fleste i Asia og Afrika. I den senere tid har mye krefter vært konsentrert om Etiopia og Sør-Sudan.

Informasjon om Leger Uten Grenser finner du på www.leger-uten-grenser.no

Er du interessert i å arbeide som lege for organisasjonen, kan du få informasjon og søknadsskjema av Cathrine Ulleberg, telefon 23 31 66 05, e-post: cathrine@leger-uten-grenser.no

Anbefalte artikler