Nordisk studentmøte i Reykjavik

Mette Sagsveen Om forfatteren
Artikkel

Etter at både Finland, Sverige og Danmark ble medlemmer i EU, står det nordiske samarbeidet svakere enn før. Det finnes likevel eksempler på blomstrende felles nordisk aktivitet.Nordiske medisinstudenters samarbeid er et eksempel på dette. Nordisk (eller europeisk) samarbeid er imidlertid ikke til hinder for sterke nasjonalstater. Islendingene understreker sin nasjonalitet ved å be om at man sier i Island istedenfor på Island.

Den mineralrike blå lagune rett utenfor Reykjavik er vel verdt et besøk og et bad. Foto M. Sagsveen

Hvert år arrangerer én av de fem medlemsorganisasjonene (FiMSIC, IMCC,IMSIC, NorMSIC og SweMSIC) i Føderasjon av Internasjonale Nordiske medisinstudent Organisasjoner (FINO) et felles møte for alle medisinstudenter i de nordiske landene. Oppgaven går på rundgang, og møtet i Island i april var det femte i rekken. Siden det første møtet ble holdt i Norge, vil også neste års møte holdes her, nærmere bestemt i Tromsø.

Hensikten med møtet er å koordinere nordiske prosjekter og å skape nordisk samarbeid mellom medisinstudenter, både på et faglig og et sosialt plan. Møtet består av Leadership Training Program (LTP), arbeidsgrupper og foredrag om helse- og utdanningsrelaterte emner.Ved årets møte handlet ledertreningen om «teambuilding» og motivasjon. Snorri Welding, utdannet innen økonomi og ledelse, snakket om verdier, effektivitet og legens rolle i samfunnet. Etterpå gikk vi i grupper der vi diskuterte hvilke verdier som er de viktigste for et godt helsevesen.

En dag gikk med til gruppearbeid. De enkelte gruppene jobbet videre med prosjekter som allerede er startet. Samfunnsmedisingruppen gjorde ferdig et spørreskjema om folks forhold til tobakk og alkohol, mens utvekslingsgruppen utarbeidet retningslinjene for preklinisk utveksling innen Norden.

Den planlagte sentraliserte databasen for islandsk genetisk materiale var tema den siste dagen. Örn Bjarnason holdt et innlegg om menneskerettigheter og konfidensialitet i den elektroniske tidsalder, og Kauri Stefansson, initiativtakeren til prosjektet, argumenterte for en slik sentralisert database.

Det ble også tid til sightseeing i Reykjavik og omgivelsene rundt. Et besøk i Den blå lagune er obligatorisk for alle som besøker Island. Her koste alle seg i det varme, mineralrike kildevannet. Meget bra for huden, ikke like bra for håret, det fikk vi med langt hår erfare.I 2001 er møtet i Tromsø. Temaet er helse i et flerkulturelt samfunn. Da sees vi kanskje der?

Anbefalte artikler