I dette nummeret

Redaksjonelt

Hans Erik Rugstad
Otto Inge Molvær

Medisin og vitenskap

Else Johanne Rønning*
Jørgen Winther Hærem
Rønnaug Leidal
Malin Eberhard-Gran
Anne Eskild*
Stein Opjordsmoen
Berit Schei
Truls Hauge
Bjørn Moum
Per Sandvei
Frode Lerang
Per Ravneng
Niels Erik Petersen
Axel Brock
Kjell Haram
Line Bjørge
Kristian Guttu*
Kjell Haram
Line Bjørge
Kristian Guttu*
Kjell Haram
Line Bjørge
Kristian Guttu*
Per Bergsjø
Tone Bjørge
Anne Dørum
Claes G. Tropé

Tema

Kjell Arne Kvistad
Ingrid S. Gribbestad
Olav Haraldseth
Gunnar Nilsen

Kommentar og debatt

Ingrid Spurkland
Jens Olav Hessen
Morten A. Schei
Odd Kildahl-Andersen
Hans-Jørgen Smith

Nyheter og reportasjer

Astrid van Wingerden og
Kristin Viste
Peter B. Júlíusson
Per Halvorsen,
– Per Halvorsen,

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Stine Bjerkestrand Nesje