Les mer om ...

Artikkel

Pasientinformasjon på bånd

Hjerteinfarktpasienter som fikk med et lydbåndopptak av utskrivningssamtalen, utviklet ikke mer sykdomskunnskap enn andre, men fikk likevel færre reinnleggelser. Hva kan det skyldes?

Pasientinformasjon med båndspiller

Barselomsorg

Halvparten av 160 barselkvinner i Nes og Sørum kommuner mener at de ikke fikk nok søvn og hvile under sykehusoppholdet, men bare 5 % var misfornøyd med oppholdet.

Pasienthotell tas nå i bruk i barselomsorgen, og erfaringene fra Sverige viser at dette fungerer godt med svært få medisinske komplikasjoner.

Barseltid på pasienthotell

Barselomsorg – søvn, hvile og tilfredshet

Eftervård av nyfödda barn på patienthotell

Argonplasma- koagulasjon

Elektrokoagulasjon med ionisert argongass brukes ved endoskopisk behandling i mage-tarm-kanalen for

å stoppe blødninger, fjerne tumorvev etc. Erfaringene fra 122 behandlinger ved Sykehuset Østfold Fredrikstad presenteres.

Koagulasjon med argonplasma – en ny metode i terapeutisk endoskopi

Bakteriell trakeitt

Bakteriell trakeitt er en sjelden, men alvorlig infeksjon som oftest rammer yngre barn. Tilstanden er en viktig differensialdiagnose ved obstruksjon av de øvre luftveier hos barn.

Bakteriell trakeitt hos barn

Preeklampsi

Hypertensjon, proteinuri og eventuelt ødem opptrer ved 5 – 10 % av alle svangerskap. I flere artikler i dette nummer av Tidsskriftet presenteres fysiologiske og kliniske aspekter ved preeklampsi.

Patofysiologi og kliniske manifestasjoner ved preeklampsi

HELLP-syndromet

Preeklampsi – en oversikt

Magnetisk resonanstomografi

I serien om MR drøftes i dette nummeret brystdiagnostikk og gastrointestinal diagnostikk.

Brystdiagnostikk med magnetisk resonanstomografi

Bruk av magnetisk resonanstomografi innen gastrointestinal diagnostikk

Ketamin

Hva har gjort ketamin til et motepreget rusmiddel?

Ketamin – medienes nye motedop?

Optikere og legemidler

Optikerne ønsker å kunne bruke øyedråper til diagnostisk bruk, men Legeforeningen er negativ.

Optikere og bruk av diagnostiske medikamenter

Rikshospitalet flytter

Endelig – etter fire utsettelser – flytter Rikshospitalet til nye lokaler på Gaustad i Oslo

Bærum-saken – dårlig reklame for Helsetilsynet

Utsatt for utsettelser

Anbefalte artikler