Unødvendige innleggelser i indremedisinsk avdeling

Bjørn Odvar Eriksen Om forfatteren
Artikkel

Avhandlingen konkluderer med at slike tiltak for å redusere unødvendige innleggelser sannsynligvis ikke ville gitt besparelser som ville stått i forhold til helsetapene.

  • Avhandlingens tittel

  • The potential for reducing inappropriate hospital admissions: a study of health benefits and costs in a department of internal medicine

  • Utgår fra

  • Institutt for samfunnsmedisin

  • og

  • Medisinsk avdeling

  • Regionsykehuset i Tromsø

  • Disputas 23.10. 1999

  • Universitetet i Tromsø

aring; innleggelsestidspunktet klarte ekspertpanelene bare å identifisere en firedel av de unødvendige innleggelsene. I tillegg ble en tidel av de nødvendige innleggelsene feilaktig klassifisert som unødvendige. Dersom man hadde brukt panelenes forutsigelser på innleggelsestidspunktet for å redusere antall innleggelser, ville dette kun ha resultert i beskjedne kostnadsbesparelser, men noen pasienter ville lidd helsetap fordi en del nødvendige innleggelser ikke ville ha blitt gjennomført. I forhold til besparelsene ville disse helsetapene ha vært uakseptabelt store.

Anbefalte artikler