Forbrukerkamp for bedre helsevesen

Ingrid M. Høie, Om forfatteren
Artikkel

I sentrum for MedFo står pasientenes rettigheter og rettsvern. Selv om vi i Norge har lover som skal sikre oss helsetjenester, så er vi i praksis likevel ikke garantert hjelp, mener Jens Moe. – Pasientrettigheter begrenses av økonomien i blant annet fylkeskommuner og kommuner. Vi må ha personlig rett til helsehjelp, uavhengig av om kommunen bruker penger på å bygge nytt rådhus eller aldersboliger, sier han. MedFo skal arbeide med helsepolitiske spørsmål for å få samfunnet til å prioritere helse sterkere. – Mange land bruker opptil 30 % mer av bruttonasjonalproduktet på helse enn Norge gjør, hevder Moe. Et bedre helsevesen er likevel ikke bare et spørsmål om penger. – Det er mange ting man kan gjøre noe med, som for eksempel organisering av arbeidet ved det enkelte sykehus, mener Moe og nevner blant annet oppfølging av pasienter og ansvarsforhold.

Lobbyvirksomhet, seminarer og konferanser vil utgjøre en del av organisasjonens arbeid. I tillegg vil medlemmer av organisasjonen kunne få medisinsk informasjon og veiledning om eventuell egen sykdom, ulike behandlingsmetoder osv. Moe har knyttet til seg 15 kolleger fra ulike spesialiteter og

ønsker ytterligere fem. Medlemmer kan også få juridisk veiledning. En jurist er tilknyttet organisasjonen.

Ifølge Jens Moe er organisasjonen blitt positivt mottatt, og i løpet av et par uker har MedFo fått ca. 3 000 medlemmer.

Anbefalte artikler