Indføringsbog i psykologi

Artikkel

Med denne introduktionsbog i psykologi har forfatteren ønsket at henvende sig til læsere, som ikke er bekendt med faget fra før, og som ønsker en generel indføring. For de hvis interesse bliver vakt under læsningen foreslås der uddybende læsning efter hvert kapitel. Bogen er en handy og tilgængelig bog. Den kan læses forudsætningsløst uden vanskeligheder af de fleste. Ræsonnementer er forståelige og samenhængende.

Det er de basale, mest etablerede emner indenfor psykologien, der introduseres i bogen. Der indledes med intelligens, personlighed, social psykologi og sprog og fortsættes med udviklingspsykologi, læringsteori, hukommelse og perception. Den sidste tredjedel af bogen omhandler biopsykologi, komparativ psykologi, mentale sygdomme samt et kapitel med statistiske grundbegreber. Enkelte grundlæggende fænomener behandles i forhold til flere af disse emner. Det gælder specielt betydningen af arv og miljø. Forfatteren giver tillige mange eksempler på, hvordan psykologiske teorier har været benyttet til at understøtte forskellige politiske ideologier.

Når kun én forfatter skal dække et så stort vidensfelt – og tillige vil gøre det levende og enkelt – er det naturligt at fremstillingen til tider kan virke noget summarisk eller upræcis. I kapitlet om personlighed kan man for eksempel læse, at ”den fænomenologiske personlighedsmodel giver en forfriskende antidot til den psykoanalytiske models forståelse, at mennesket er for evigt dømt til et liv i dysfunktionel elendighed, fordi toilettræningen ikke forløb helt vellykket”. I kapitlet om statistik siges det, at ”type II fejl opstår, når resultaterne indikerer, at der er ikke er noget resultat, når der faktisk er et resultat”.

Bogen er ganske underholdende og kan anbefales i forhold til forfatterens målgruppe. Det er imidlertid tvivlsomt, om den vil kunne hævde niveau som introduktionsbog i psykologi på universitetet.

Peter Kjær Graugaard

Institutt for medisinske atferdsfag

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler