Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Artikkel

Sosial- og helsedepartementet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, godkjent endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling, Sentralsykehuset i Akershus, som gruppe I-institusjon i relasjon til spesialistreglene i endokrinologi. Godkjenningen gjelder fra 21. mars 2000.

Anbefalte artikler