Legedyttet – studentaksjon mot atomkrig

Artikkel

Spesielt var det også når flere var kledd i fullt strålingsutstyr og en medstudent ble pakket inn i en bodybag og trillet bort. I tillegg ble flere områder sperret av på grunn av radioaktiv fare. På oppslagstavlen kunne man se bilder av ofre fra Hiroshima med teksten: “Du er legen, hva gjør du?” Mange ble stående og tenke.

En forelesning litt utenom det vanlige ble det da en av studentene segnet om. Både lærere og studenter var raskt over pasienten med en hjelpende hånd, men heldigvis kom de reddende engler i strålingsdrakter og tok studenten med seg.

Medisinstudentene i Trondheim var vitne til aksjonen Legedyttet, og en ny studentorganisasjon var satt på kartet: Norske Leger mot Atomkrig (NLA).

Organisasjonen er den norske avdelingen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), som har som mål å spre opplysning om medisinske konsekvenser av atomkrig og arbeide for kjernefysisk nedrustning og redusert fare for atomkrig. Dette arbeidet resulterte i Nobels fredspris i 1985. Norske Leger mot Atomkrig har aktive studentgrupper i Oslo og Bergen. Studentgruppen i Trondheim kom i gang høsten 1999, med åtte aktive medlemmer.

Som nystartet gruppe er det nødvendig å vise seg frem og få flere medlemmer, noe som kan være vanskelig med de mange studentorganisasjonene som eksisterer. For å få oppmerksomhet bestemte vi å vise oss frem på en original måte gjennom aksjonen Legedyttet.

For å vekke nysgjerrighet blant medstudentene ble det på forhånd sendt ut en melding på e-post. “Snart kommer Legedyttet” og “Er du klar for Legedyttet?” var innholdet. I og med at ingen visste hva dette dreide seg om, ble nysgjerrigheten vekket. Når så plakater ble plassert overalt ved Det medisinske fakultet, begynte folk å lure enda mer. På aksjonsdagen fikk de nysgjerrige svar, og det ble stilt mange spørsmål om hva Norske Leger mot Atomkrig arbeider med. Flere ønsket også å støtte saken gjennom medlemskap. Legedyttet fikk god respons i radio og TV og spalteplass i studentavisen Under Dusken.

For oss i studentgruppen var denne tirsdagen noe helt utenom det vanlige, vi startet som en liten gruppe med masse tiltakslyst som resulterte i Legedyttet. I dag er hver sjette medisinstudent i Trondheim medlem av Norske Leger mot Atomkrig.

– Stein Kristian Lereim og Vegard Vestvik, Studentgruppen av Norske Leger mot Atomkrig

Reddende engler i strålingsdrakter kom og hentet den “forulykkede” medstudenten. Begge foto A. Westin

Hver sjette medisinstudent i Trondheim er blitt medlem av Norske Leger mot Atomkrig

Anbefalte artikler