Nye bestemmelser fra Nasjonalt Råd

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende nye bestemmelser.

Tjeneste ved Lymfomseksjonen, Onkologisk avdeling, Det Norske Radiumhospital godkjennes for tre måneders tjeneste i hematologi i relasjon til spesialistreglene i onkologi.

Det forutsettes at utdanningskandidatene samtidig har tjeneste ved lymfomseksjonen og hematologisk laboratorium, Det Norske Radiumhospital.

Godkjenning gis som en prøveordning for fem år. Avdelingen må deretter evalueres før en eventuell videre godkjenning som utdanningsinstitusjon.

Medisinsk avdeling, Fylkessjukehuset i Odda , godkjennes som gruppe II-institusjon med tellende tjeneste for ett år, mot tidligere to års godkjenning i relasjon til spesialistreglene i indremedisin. Godkjenningen gjelder for ett år frem til 16.3. 2001.

Sjekkliste for spesialistutdanningen i nyresykdommer

Det skal innføres sjekkliste for spesialiteten nyresykdommer. Ved søknad om spesialistgodkjenning i nyresykdommer skal det

vedlegges utfylt og attestert sjekkliste etter fastsatt formular med krav til ferdigheter. Sjekklisten kreves vedlagt søknader om spesialistgodkjenning i nyresykdommer levert etter 1.1. 2004. Legeforeningen ser imidlertid helst at skjemaet blir benyttet så snart som mulig, slik at vi kan få erfaring med bruken av det.

Informasjon om at det innføres krav til praktiske ferdigheter for spesialiteten nyresykdommer er sendt ut til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og kan også fås ved henvendelse til Legeforeningen ved Elisabeth Smith, telefon 23 10 91 24.

Medisinsk avdeling, Notodden sykehus , godkjennes som full gruppe II-institusjon i relasjon til spesialistreglene i indremedisin. Godkjenningen gjelder fra 6. januar 2000.

Anbefalte artikler