Lett oppfriskning i basal nyrefysiologi

Artikkel

Det spesielle ved denne læreboken i nyrefysiologi er at den skal ha vært tilgjengelig på Internett i snart to år. Videre er det planlagt å lage oppgaver til boken som etter hvert skal kunne finnes på Internett: www.gyldendal.dk. Boken retter seg først og fremst mot medisinstudenter, men den vil også være av interesse for leger som er i utdanning – kanskje i særlig grad i nefrologi, men også spesialister i indremedisin, nyresykdommer, urologi og kardiologi vil kunne ha nytte av boken. Med andre ord vender forfatteren seg til alle som kan ha interesse for basal nyrefysiologi.

Boken, som er på dansk, er lettlest. Den er delt opp i 12 kapitler som omtaler en rekke emner innenfor nyrefysiologi, og innholdsfortegnelsen er såpass detaljert at det er lett å finne frem i boken dersom det er et spesielt felt som vekker særlig interesse. Stikkordregisteret er også fyldig. Ved avslutning av hvert kapittel er det en kortfattet, men likevel innholdsrik sammenfatning. Illustrasjonene og tabellene er oversiktlige.

Omtalen av patofysiologiske tilstander er beskjeden og til dels fraværende. Det er den største svakheten ved boken sett fra et klinisk ståsted, og det begrenser dens nytte som oppslagsbok for en kliniker. Den er konservativ i sin oppbygning, og man hensettes til kateterforelesningene fra den prekliniske delen av studiet. Det er en god og trygg lærebok i nyrefysiologi, og den kan derfor anbefales for den som for første gang vil sette seg inn i dette feltet. For leger i utdanning med særlig interesse for nyrefysiologi, kan den være den nødvendige basis for en rask oppfriskning av fagområdet for å kunne fordype seg mer i patofysiologiske mekanismer.

Ingrid Os

Nyremedisinsk avdeling

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler