Lærebok i klinisk nevrologi

Artikkel

Dette er en lærebok i klinisk nevrologi primært rettet mot nevrologer og leger i nevrologisk spesialistutdanning. Den er i et hendig paperbackformat med tiltalende layout. Boken er inndelt i 20 hovedkapitler som omfatter den klinisk nevrologiske undersøkelse og deretter de forskjellige hovedgrupper av nevrologiske sykdommer. Det er ingen spesifikk omtale av bildefremstilling, nevrofysiologi, nevrogenetikk eller nevrorehabilitering. De forskjellige sykdommer og tilstander er ellers på en nyttig og oversiktlig måte beskrevet med definisjon, etiologi, patologi, kliniske trekk, diagnostiske prosedyrer, differensialdiagnoser, behandling og prognose. Innholdsfortegnelsen er knapp og lite informativ, men det alfabetiske stikkordregisteret er bra.

Bokens styrke ligger i at den i forhold til sidetall og omfang rommer betydelige mengder informasjon som er godt oppdatert med mange nye referanser. Den er praktisk nyttig blant annet fordi det er lagt stor vekt på behandlingskapitlene. For de fleste tilstander er det grundig beskrivelse av både etablerte og mindre kjente behandlingsmetoder med nyttige referanser.

Men det er en del skår i gleden. Enkelte kapitler har åpenbare mangler. Botulinumtoksin er for eksempel ikke nevnt som behandling ved hemifaciale spasmer, heller ikke antikoagulasjon ved cerebral venetrombose eller acetazolamid ved benign intrakranial hypertensjon. Bruken av tabeller og figurer trekker også ned helhetsinntrykket. Figuren over synsfeltsutfall virker uforståelig, og de mange tabellene er delvis overlappende. Bruken av mange halvsidesstore fotografier av enkle prosedyrer som testing av kraft for stortåekstensjon eller biceps- og tricepsrefleksen virker malplassert når det ellers er mangel på gode figurer.

Mitt inntrykk er at boken kan være et nyttig supplement for nevrologer på grunn av sin informasjonsrikdom, men den er for ujevn i kvaliteten til å kunne anbefales som hovedlærebok.

Åse Mygland

Nevrologisk avdeling

Vest-Agder Sentralsykehus

Anbefalte artikler