Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal, Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Galgenhumor er en mye brukt overlevelsesstrategi i helsevesenet. Med debatten om aktiv dødshjelp friskt i minne, kommer jeg til å tenke på Tikkanens ord: “Det er klart at man ikke kan få dødshjelp når man ikke kan få annen hjelp heller.” Så noen form for aktiv dødshjelp kan umulig ha skjedd på Bærum Sykehus.

Anbefalte artikler