Få vil støtte forskningsleir for unge forskere

Astrid van Wingerden og, Kristin Viste Om forfatterne
Artikkel

Rekrutteringen til medisinsk forskning har vært laber de siste årene. For å fange unges interesse for forskning arrangerte Forbundet Unge Forskere forskningsleiren Bio Med Camp sommeren 1999 (1). Formålet med leiren var å vise ungdommer hvor spennende og givende forskning kan være ved hjelp av populærvitenskapelige foredrag og små praktiske forskningprosjekter.

Universitetet i Bergen gav oss all den faglige støtten de kunne, men hadde ikke mulighet til å støtte oss økonomisk. Ved hjelp av andre sponsorer klarte vi likevel å gjennomføre leiren med et krisebudsjett, og deltakerne var meget inspirerte etter en opplevelsesrik uke. Som et resultat av Bio Med Camp ble det opprettet nye lokalforeninger av Forbundet Unge Forskere.

Til tross for magre økonomiske forhold i fjor, bestemte vi oss tidlig for å arrangere Bio Med Camp på nytt til sommeren. Opplegget blir spennende og variert, med forskningsprosjekter innen blant annet genteknologi og MT og det kommer høyt profilerte foredragsholdere. Mer informasjon om leiren

finnes på hjemmesiden vår:

www.ungeforskere.no/bmc

Også i år har vi fått full faglig støtte fra Universitetet i Bergen og vi har fått god støtte fra Den norske Kreftforening og et lokalt shipping-selskap. Men legemiddelindustrien som har god nytte av de forskerne som utdannes ved universitetene, er dessverre lite villige til å bidra økonomisk til rekruttering av unge forskere. Heller ikke andre forskningsbaserte bedrifter viser vilje til å ta ansvar.

Etter å ha jobbet en del med å få økonomisk støtte uten særlig hell, har vi stilt spørsmål om hvem som skal være ansvarlig for at det rekrutteres ungdom til medisinsk forskning. Legestanden og legemiddelindustrien er sammen ansvarlige for å øke rekrutteringen til medisinsk forskning. Etter vårt syn burde Legeforeningen ta sin del av rekrutteringsarbeidet og markere dette sterkere både politisk og økonomisk. Forskerrekruttering er et viktig prioriteringsområde, eller burde iallfall være det.

Anbefalte artikler