Legeforeningen vil ha forbud mot boksing

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Det kommer frem i et høringsnotat til Kulturdepartementet om utkast til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout. I lovutkastet foreslås det å forby organisert konkurranse, oppvisning eller treningskamp der knockout er tillatt, med mindre det foreligger godkjenning av kongen. Legeforeningen støtter dette lovforslaget, men vil gå enda lenger, og foreslår at det innføres et totalforbud mot denne type sport.

Akutte og kroniske skader

Det foreligger overbevisende medisinsk dokumentasjon for at slik kampsport fører til både akutte og kroniske hjerneskader. Legeforeningen mener at forskriften gir et skinn av at dersom lege er til stede, kan en del av de skader som oppstår, bli vesentlig redusert. Legeforeningen påpeker at dette ikke er tilfelle. De hyppigste skader som følger av sporten, oppstår lang tid etter at skaden er påført og vil ofte ikke kunne registreres umiddelbart.

Legeforeningen anser at nevropsykologiske undersøkelser er den beste undersøkelsen for påvisning av varig hjerneskade. Utøvere av kampaktiviteter som tillater knockout, bør gjennomgå nevropsykologisk undersøkelse hvert tredje år og i tillegg etter at de har pådratt seg tre karantener. Ettersom risikoen for varig hjerneskade øker betraktelig med økende antall aktivitetsår, bør det vurderes å sette aldersgrensen til 30 år i stedet for 34 år, mener Legeforeningen. Kampstevner bør ikke tillates uten at det finnes nevrokirurgisk kompetanse ved nærliggende sykehus, slik at man kan behandle akutte hjerneblødninger, påpekes det også i Legeforeningens høringsuttalelse.

Anbefalte artikler