I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Karl Erik Lund
Marianne Andersen
Per Bakke
Frode Gallefoss
Asgeir R. Helgason
Per Sigvald Bakke
Tordis Böker
Thy Thy Diep
Thomas Grydeland
Paal Roar Methlie Hansen
Jan Christian Brøgger
Frode Gallefoss
Geir Magne Nødtvedt
Ole Christen Løvli
Arne Åsberg

Tema

Else Johanne Rønning
Bjørn Myrvang
Mogens Jensenius
Bjørn Myrvang
Tore Godal

Kommentar og debatt

Tore Sanner
Jon E. Dahl
Aage Andersen

Nyheter og reportasjer

Ingrid M. Høie,
Astrid Marie Nylenna

Fra foreningen