Europeiske legeforeninger med offensiv mot tobakk

Artikkel

The Tobacco Control Resource Centre (TCRC) i London arbeider i partnerskap med nasjonale legeforeninger i Europa. Hovedoppgavene er å støtte medlemsforeningene i deres arbeid for å spre kunnskap blant medlemmene, hjelpe pasienter og informere allmennheten.

TCRC er også en ressursbank for leger som er interessert i eller engasjert i spørsmål om tobakkskontroll. Selv om hovedfokus er leger, er svært mye av arbeidet også relevant for helsepersonell og tobakksaktivister.

Tobacco Control Resource Centre har laget en praktisk og omfattende trinn-for-trinn-veileder i tobakksspørsmål for leger og nasjonale legeforeninger.

Hefte om utfordringen

Tobacco Control Resource Centre har laget heftet Doctors and Tobacco: Medicine’s big challenge som er en praktisk og omfattende veileder i tobakksspørsmål for enkeltleger og nasjonale legeforeninger. Heftet er laget av David Simpson, som har arbeidet med tobakksspørsmål i over 20 år. Han er første direktør i The International Agency on Tobacco and Health, tidligere direktør i Action on Smoking and Health og redaktør av Tobacco Control , spesialtidsskriftet om tobakk som utgis av The British Medical Journal .

Heftet består av 12 kapitler og omtaler blant annet farene ved å røyke og spørsmål rundt kvinner og ungdom. Legers potensial, tiltak for leger i lokalmiljøet og hva som kan øke legers oppmerksomhet vies plass. Spørsmål om hva legeforeningene kan gjøre, tas også opp. Legers rolle i rettssaker mot tobakksindustrien er interessant lesing.

Gjøres kjent for legene

Innholdet i heftet skal gjøres kjent for enkeltleger, og de nasjonale legeforeninger skal melde tilbake om arbeidets fremgang. Det er akutt behov for internasjonal handling for å snu tobakksepidemien. Et slikt hefte vil være et viktig bidrag i kampen for å sette legeforeningene i stand til dette.

Det var 13 land til stede og de fleste understreket behovet for informasjon om helseskadene ved bruk av tobakk. Det var også et behov for kortfattede, kunnskapsbaserte retningslinjer for røykeintervensjon. Som et svar på disse behovene har Tobacco Control Resource Centre distribuert to dokumenter om temaene. Det første er en utgave av British Medical Bulletin fra 1996 som blant annet gir en oversikt over dokumentasjonen av helseeffekter som følge av røyking. Den andre er et lite hefte som er utgitt av UK Health Education Authority som presenterer retningslinjer for å hjelpe røykere til å slutte og sammendrag av effekter av røykeintervensjon. Begge heftene kan skaffes ved henvendelse til TCRC: www.tobacco-control.org

Heftet Doctors and Tobacco koster 9,95 pund og kan bestilles fra The BMJ bookshop, e-post: orders@bmjbookshop.com

Telefaks 00 44207 383 6455 eller hentes ned fra Internett: www.tobacco-control.org

Anbefalte artikler