Norge med i stor, internasjonal trombolysestudie

Tom Sundar, Om forfatteren
Artikkel

– Målet er å undersøke om tidlig trombolytisk behandling reduserer dødelighet og bedrer funksjon etter hjerneinfarkt. Studien vil også gi informasjon om hvilke pasienter som kan ha best nytte av trombolyse, og hvorvidt gevinsten ved behandlingen oppveier dens risiko for intrakranial blødning, sier Per Morten Sandset, som er hematolog ved Ullevål sykehus. Han skal sammen med stipendiat Eivind Berge koordinere den norske innsatsen i den europeiske multisenterstudien, som har prosjektnavnet IST-3 eller Third International Stroke Trial (1).

– IST-3 blir en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie som vil pågå over flere år. Det blir også den største studien hittil av trombolyse ved hjerneinfarkt. Mens andre pilotstudier har hatt 500–600 forsøkspersoner, vil IST-3 omfatte mer enn 6 000 pasienter. Dermed vil studien bli stor nok til å konkludere om mange viktige spørsmål rundt trombolysebehandling ved hjerneslag, sier Sandset. Han forteller at det terapeutiske vinduet vil være inntil seks timer etter oppstått hjerneslag og at behandlingsgruppen vil få tPA (vevsplasminogenaktivator) dosert etter kroppsvekt.

Per Morten Sandset understreker at fra norsk side er deltakelse i IST-3 viktig også med tanke på å trekke sykehusene inn i internasjonalt forskningssamarbeid. Dette mener han vil stimulere til økt forskningsinteresse lokalt og ikke minst øke kompetansen. Blant de norske forskerne som er tiltenkt en sentral rolle i prosjektet, er Eivind Berge ved Ullevål sykehus. Berge, som nylig har vært med på å gjennomføre den store norske HAEST-studien (se side 1686), vil være på plass ved Edinburgh University når pilotfasen i IST-3 igangsettes til sommeren. Når protokollen er testet og etablert, vil multisenterstudien komme i gang for alvor. Per Morten Sandset regner med at dette blir i løpet av 2001.

Anbefalte artikler