Godt om intensivmedisin

Artikkel

Dette er en ny bok i BMJ sin serie med ABC-bøker hvor det gis en relativt kortfattet innføring i et relevant medisinsk tema. Felles for disse bøkene er at de er oversiktlige, rikt illustrerte, oppdaterte og lettleste. Denne boken er i så måte intet unntak. Målgruppen er leger som ikke driver med intensivmedisin til daglig, men som holder på i fag med nære relasjoner til intensivmedisin (primært kirurgi og indremedisin). Den preges noe av at intensivmedisin i Europa er i ferd med å etablere seg som et eget fagområde, mer uavhengig fra anestesiologien enn hva som er tilfelle i Norge.

Innholdet omfatter fagets bakgrunn i polioepidemien i København i 1952 og dets senere utvikling, pasientseleksjon, organsvikt og de vanligste former for støtte i slike situasjoner, alvorlighetsgradering og kvalitetssikring, avslutning av intensivbehandling, transport av intensivpasienter og opptrening etter intensivopphold. Hvert av de 13 korte kapitlene er rikt illustrerte med tabeller og fine fargebilder. Det er mange gode og oversiktlige retningslinjer for behandling, og det er vanskelig å legge fra seg boken. Det er fristende å trekke frem kapitlet om skåringssystemer og kvalitetssikring, siden det ennå ikke er en realitet at alle intensivavdelinger i vårt land gjør dette. Behovet og begrunnelsen for å drive med skåring burde være innlysende, idet behandlingen koster forholdsvis mye både personellmessig og økonomisk. Dette var da også en av årsakene til at Legeforeningen i 1999 satset penger på det såkalte gjennombruddsprosjektet i norsk intensivmedisin. De som fremdeles ikke skjønner vitsen med skåring, kan med fordel investere i boken.

Språket er enkelt og nøkternt, papirkvaliteten utmerket og fargebildene av høy kvalitet. Dersom jeg skulle ønske meg noe i boken, måtte det være referanser til gode oversiktsartikler om de temaer som omtales. Boken har nemlig ingen referanser. Den omhandler også primært intensivmedisinske problemstillinger hos voksne. Dette er en enkel, kortfattet og glimrende innføring i de prinsipper som moderne intensivmedisin bygger på. Boken egner seg også for medisinstudenter som ønsker litt mer inspirerende tilleggslitteratur til de mer tradisjonelle lærebøker, men passer også for utdanningskandidater i anestesiologi. De vil nok i tillegg trenge en mer omfattende intensivbok. Men boken er ikke større enn at kolleger i kirurgi og indremedisin lett kan komme gjennom den i løpet av et par fordypningstimer med godt utbytte!

Guttorm Brattebø

Anestesi- og intensivavdelingen

Haukeland Sykehus

Anbefalte artikler