Tobakk dreper – ikke la deg lure

Artikkel

Tobakksindustrien sponser kjendiser i sport og underholdning, og plasserer sine produkter i filmer og TV-serier. Attraktive mennesker i underholdningsbransjen indikerer på denne måten at ved å røyke får man et godt image. Undersøkelser viser at nettopp denne typen markedsføring påvirker folk til å røyke, skriver Verdens helseorganisasjon på sine nettsider (1). Målet for Verdens røykfrie dag dette året er derfor å skape oppmerksomhet rundt denne praksisen, noe som kan føre til forbud mot tobakksreklame verden over.

Slagordet som er valgt for dagen er Tobakk dreper – ikke la deg lure (Tobacco kills – don´t be duped). I plakater og brosjyrer laget i forbindelse med dagen, spilles det på tobakksindustriens egen bruk av cowboys.

Verdens helseorganisasjons plakat laget til markeringen av Verdens røykfrie dag 31. mai

Norsk markering med gerberaer

I Norge er det Statens tobakksskaderåd som står for markeringen av dagen, mens flere organisasjoner, blant annet Legeforeningen er med som støttespillere. Tobakksskaderådet planlegger en annonsekampanje der det internasjonale slagordet brukes samt utvidet åpningstid av Røyketelefonen. I tillegg har det pågått en konkurranse om å lage en sang om tobakk, der premien er 15000 kroner og muligheten til å lage en demo. Resultatet av konkurransen skal offentliggjøres på Verdens røykfrie dag 31.5. I fjor inngikk Tobakksskaderådet et samarbeid med Mester Grønn om utdeling av 20000 gerberaer (blomster) der det følger med en liten påminning om at det er Verdens røykfrie dag. Dette samarbeidet vil bli videreført i år. Tobakksskaderådet legger også opp til en markering i Oslo sentrum og en viss markering av dagen på videregående skoler ved å sende ut plakater.

Anbefalte artikler