Les mer om ...

Artikkel

Er røykeprat tabu?

Sju av ti røykende småbarnsforeldre har aldri hørt helsepersonell si noe om passiv røyking. Tidsmangel og ubehag angis av allmennlegene å være de største hindringene for å ta opp emnet.

Sykehuslegene snakker ofte med pasienter om røyking ved røykerelatert sykdom, men sjeldnere med andre pasienter, og de gir i liten grad hjelp til dem som ønsker å slutte å røyke.

Hvordan snakker vi med røykere om røyking?

Snakker helsepersonell med småbarnsforeldre om passiv røyking?

Hvorfor unnlater helsepersonell å snakke med småbarnsforeldre om passiv røyking?

Norske sykehuslegers praksis ved røykeavvenning

Røyking i skolen

Nesten alle videregående skoler tillater røyking på skolens område, og på hver tredje skole røyker elever og lærere sammen. Bare en av fem skoler har egne handlingsplaner mot røyking. I videregående skoler på Hamar røyker to av fem elever.

Røykfri-kontrakter i ungdomsskolen kan være effektive, men prosjektet innebærer mange problemer.

Elevers og læreres røyking i videregående skole i Norge

Prevalens av røykere i videregående skole i Hamar 1999

Erfaringer med et røykeprosjekt

Diagnostikk av jernlagre

En undersøkelse av over 3 000 ikke-gravide kvinner i alderen 20 – 45 år viser at analyse av s-transferrin hadde høyest diagnostisk nøyaktighet ved mistanke om tomme jernlagre. S-jern bør ikke brukes.

Diagnostikk av tomme jernlagre – ikke bruk s-jern

Bedre prevensjons- veiledning?

Fire av fem allmennleger gir prevensjonsveiledning ukentlig. Legeforeningens informasjonsmateriell om prevensjon brukes av de fleste leger som har mottatt det, men bare 12 % mente at de hadde endret sin praksis på grunn av dette materiellet.

Evaluering av Legeforeningens handlingsplan for bedre prevensjonsveiledning og reduserte aborttall

Roll Back Malaria

Et eget internasjonalt samarbeidsprogram for å få bedre kontroll over malariautbredelsen er etablert. Utvikling av malariavaksine ansees å være et av de viktigste elementer i dette arbeidet.

Malaria – globalt og lokalt

WHOs malariaprogram Roll Back Malaria

Malariavaksiner – hvilke vaksiner til hvem?

Malaria i Norge

I perioden 1989 – 98 ble det registrert 744 tilfeller av importert malaria i Norge. Alle leger bør ha denne diagnosen i tankene ved febertilstander hos pasienter som har vært i malariaområder.

I dette nummer av Tidsskriftet publiseres flere artikler om diagnostikk, behandling og profylakse ved malaria.

Malaria i Norge – diagnostikk, behandling og profylakse

Import av malaria til Norge 1989 – 98

Falciparummalaria i Oslo og Akershus

Anbefalte artikler