Helsefakta

Artikkel

Normert lønn og gjennomsnittslønn for leger 1999. Gjennomsnittslønn per månedsverk per 1.10. 1999 og regulativlønnsplassering i 1999 (minstelønn og topplønn i laveste lønnsstige), leger i kommunesektoren ekskl. Oslo kommune (KS-området). Nominelle tall

Merk at tabellen kun gjelder lønnsinntekt. Inntekter fra trygderefusjoner og egenandeler, hovedsakelig under legevakt som leger i kommunehelsetjenesten er pålagt, er næringsinntekt og derfor ikke medregnet. For kommuneleger kan dette i gjennomsnitt utgjøre 10 000–15 000 kr per md.

Anbefalte artikler