Arbeidsrelatert sykdom

Artikkel

Det er langt mellom de gode lærebøker som omhandler arbeidsrelatert sykdom, men her har vi en! Bokens mål er å gi et oppdatert bilde av dagens kunnskap vedrørende epidemiologien for sentrale arbeidsrelaterte sykdommer. Den henvender seg derfor til et bredt publikum – blant annet til epidemiologer, samfunnsmedisinere og arbeidsmedisinere.

Boken har to deler. De første 380 sidene er viet forskjellige arbeidsrelaterte sykdommer, deriblant kreft, astma, hudsykdommer, nevrologiske sykdommer, larmskader, muskel- og skjelettsykdommer, skader, stress og reproduksjonsskader. Resten av boken er en metodediskusjon av sentrale problemstillinger innen arbeidsmedisinsk epidemiologi. Boken kan kritiseres for å konsentrere seg vel mye om ”tradisjonell arbeidsmedisin”, for eksempel arbeidsrelatert kreft. Mer aktuelle temaer som psykosomatikk og psykiske plager er faktisk ikke nevnt! Likevel er denne boken god. Den tar høyde for sine svakheter i forordet, og styrken ligger i balanserte, korte fremstillinger av mange forskjellige temaer samt at forfatterne av hvert kapittel er blant de fremste forskere på sine felt. Alle temaene er rimelig overfladisk beskrevet, noe annet ville vært umulig å samle i én bok. Til tross for dette lykkes de fleste forfattere med å gi en god basis for temaet og i tillegg et innblikk i aktuelle metodologiske problemstillinger for forskning innen feltet. Boken er på engelsk, men den er ganske lett å lese likevel. Den har ikke figurer eller bilder, men en god del tabeller som gir oversikt.

Denne boken bør være en del av basislitteraturen for de leger som vil utdanne seg til spesialister i arbeidsmedisin. Redaktøren nevner selv flere steder at avstanden mellom arbeidsmedisineren i praktisk arbeid og epidemiologen i sitt elfenbenstårn kan være litt for lang – noe som kanskje er årsaken til at det forskes for lite på dagens mest aktuelle problemstillinger. Denne avstanden kan bl.a. reduseres ved at arbeidsmedisinerne får faglig opplæring gjennom sin spesialitet til å kommunisere med forskerne – og her tror jeg denne boken kan være et nyttig bidrag!

Bente E. Moen

Seksjon for arbeidsmedisin

Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler