Grete Roede-slanking gir rehabiliteringspenger

Ingrid M. Høie, Om forfatteren
Artikkel

Rikstrygdeverket åpner for dette i et rundskriv til § 10-8 i folketrygdloven. Der heter det blant annet at egentrening i en periode kan godkjennes som aktiv behandling, dersom det er et ledd i en medisinsk behandlingsplan. – Like mye som å gå tur i skog og mark, kan man betrakte slanking som egentrening hvis man er minst 50 % arbeidsufør og i aktiv behandling, sier Nanna Stender i Rikstrygdeverket.

Tidligere rådgivende overlege ved Fylkestrygdekontoret i Oslo, Jens Halvorsrud, tok opp spørsmålet med Rikstrygdeverket i juni 1999. Han mener at vektlegging på endret livsstil stiller Grete Roede-metoden i en slankeklasse for seg.

– Sunn livsstil er grunnlaget for riktig behandling av overvekt, som ofte henger sammen med belastningssykdommer, diabetes, hjerte- og karsykdom, søvnsykdom og psykiske lidelser. Mange klarer ikke slanking på egen hånd. Grete Roede-kurs er et godt hjelpemiddel som handler vel så mye om gruppedynamikk som ernæringslære (1). Når Rikstrygdeverket åpner for å bruke Grete Roede-kurs som medisinsk grunnlag for rehabiliteringspenger, er det en ny satsingsmulighet også i yrkessammenheng, sier Halvorsrud.

Anbefalte artikler