Oppsiktsvekkende reduksjon i respiratortid

Tom Sundar, Om forfatteren
Artikkel

Et flertall av intensivavdelingene som har vært med i Legeforeningens gjennombruddsprosjekt, kan melde om svært positive resultater etter at de har iverksatt systemendringer.

Mest oppsiktsvekkende er resultatene fra Haukeland Sykehus, der den gjennomsnittlige liggetiden i respirator har gått ned fra 7,4 til 4,8 døgn siden prosjektstart 1. desember i fjor. Dette er en reduksjon på 35%. Mediantiden er redusert fra 4,6 til 3,8 respiratordøgn, også dette et signifikant resultat. Et viktig tiltak har vært å innføre MAAS (Motor Activity Assessment Scale)-gradering, for å titrere medikamentdosen til ønsket sedasjonsdybde, som blir angitt på intensivkurve av en lege. Dermed har man fått en standard for å vurdere pasientens smerte- og bevissthetsnivå samt effekten av behandlingen.

Innføring av MAAS-gradering og sedasjonsprotokoll har ført til en målrettet og enhetlig bruk av morfin og sederingsmidlet midazolam. I prosjektperioden har avdelingen redusert forbruket av morfin med 35% og midazolam med 15%. Foruten nevnte tiltak, har man satset på systematisk informasjon og opplæring for alle ansatte. I en presentasjon under seminaret i Tromsø konkluderte prosjektgruppens leder, anestesioverlege Guttorm Brattebø, at man har oppnådd overraskende gode resultater med forholdsvis enkle tiltak. Det er ikke registrert noen negative konsekvenser for pasientene. Avdelingen vil fortsette med forbedringstiltak over samme mal, sa Brattebø.

Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, Ålesund, har også oppnådd en betydelig reduksjon i respiratortid, men pasientantallet er lavere enn ved Haukeland Sykehus. Middelverdien for respiratortid har gått ned fra 6,7 til 3,9 døgn per intensivpasient etter at avdelingen tok i bruk MAAS-systemet og gikk over til å bruke fentanyl som smertestillende medikament istedenfor morfin.

Anbefalte artikler