m2016/19
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Rettelser
Kommentar og debatt
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Klinisk oversikt
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Aktuelt i foreningen
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media