Godt om treningens biologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dahl, Hans A

  Jensen, Jørgen

  Treningens biologiske grunnlag

  254 s, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2016. Pris NOK 369

  ISBN 978-82-02-36104-4

  Dahl og Jensens nye bok om treningens biologiske grunnlag er skrevet for studenter innen idrettsfag, personlig trening, fysioterapi, biologi og medisin, i tillegg til trenere, idrettsutøvere og andre interesserte.

  Det finnes flere bøker om effekten av trening på markedet i dag. Vi har allerede mye kunnskap om at regelmessig trening kan bidra til bedre helse og livskvalitet, bedre behandling av ulike sykdommer og hindre unødvendig funksjonstap når vi blir eldre. Denne utgivelsen fyller imidlertid et kunnskapshull fordi forfatterne oppsummerer forskningen om hva som skjer på cellenivå i kroppens motor (musklene) under og etter trening, og forklarer hvorfor vi blir sterkere, raskere og får bedre helse av å trene. Denne kunnskapen er, så vidt jeg vet, ikke tidligere samlet i en bok på norsk.

  Oppbygningen er logisk. Vi får først en grundig innføring i muskelcellens egenskaper og tilpasningsevne til aktivitet. De ulike prosessene presenteres i egne kapitler. Vi får vite hvordan proteinsyntesen og proteinnedbrytningen foregår, hvordan sarkomeren og mitokondrien er bygd opp og fungerer, og vi får forklart signalmolekylet og bindevevets rolle. Deretter beskrives det hvordan ulike typer trening, som utholdenhets- og styrketrening, påvirker de ulike prosessene forskjellig og at ulike individer kan ha ulik respons på trening.

  Det som er spesielt bra, er at forfatterne underveis oppsummerer forskningen som er gjort på feltet, og gjør det tydelig hva vi vet i dag, og hvilke spørsmål det gjenstår å forske på. Et eksempel på dette er i kapittel 2 hvor genetiske årsaker til treningsrespons beskrives. Her blir det tydelig at selv om genforskningen er kommet et stykke på vei, er det sannsynligvis langt frem til at genene våre kan brukes for å skreddersy treningsprogram for den enkelte av oss. Det kunne imidlertid vært presisert enda tydeligere om forskningen som er utført på rotter og mus, automatisk kan overføres til mennesker.

  Personlig synes jeg det er spesielt interessant at det er et eget kapittel hvor man beskriver fysiologiske årsaker til at musklene våre blir svakere når vi blir eldre (sarkopeni). Godt nytt for oss alle er at sarkopeni til en viss grad kan forebygges og behandles både med utholdenhets- og styrketrening.

  Hensikten med denne boken er å bedre forståelsen for biologien bak trening. Oppbygning, språk og bruk av illustrasjoner gjør at innholdet blir lett forståelig for leseren. Den egner seg derfor godt for målgruppen, men boken er også egnet for klinikere og forelesere/lærere som ønsker å få en oppdatert forståelse for biologiske prosesser bak trening.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media