Oppskriften på gode dager

Jorunn Sundgot-Borgen Om forfatteren
Artikkel

Zahid, Wasim

Hemmeligheten

Slik lever du godt – lenge. Legens beste råd. 213 s, ill. Oslo: Kagge forlag, 2016. Pris NOK 349

ISBN 978-82-489-1798-4

Forfatterens intensjon er helt klar: Han har et oppriktig ønske om å formidle hvorfor og ikke minst hvordan det er mulig å legge til rette for å ha/få god helse og gode dager.

Innholdet formidles via evidensbasert kunnskap, hans kunnskap og erfaring som lege, og egenerfaring fra sin tidligere periode som overvektig og inaktiv. Eksemplene som forfatteren bruker, bidrar til å forenkle det som egentlig er vanskelig fagstoff. Det at han kombinerer fakta og erfaringer på en slik måte, bidrar til at rådene oppleves som veldig troverdige.

På en enkel og lettlest måte presenterer han i logisk rekkefølge de ulike livsstilsvariablene, hva som påvirker den enkelte, hvordan de påvirker hverandre, og ikke minst hvordan hver enkelt av oss, ved hjelp av økt forståelse via hans tekst og praktiske eksempler, selv kan påvirke og gjøre endringer i forhold til de ulike livsstilsvariablene. Rådene om hva som skal til for å få et godt liv, er forskningsbaserte, men forfatteren klarer å formidle rådene på en slik måte at de oppleves som noe å strekke seg etter, men ikke nødvendigvis uten en god porsjon bevissthet og vilje.

Hemmeligheten er en bok som forteller leseren det han trenger å vite om bakgrunnen for de konkrete rådene som gis. Videre presenteres passende verktøy for å mestre ønskede justeringer/endringer og ikke minst det faktum at det ikke bare er enkelt, men at det må en god porsjon vilje og planlegging til for å gjennomføre og opprettholde ny atferd. Forfatteren evner meget vel å gi leseren en god opplevelse av at dette er mulig – og en motivasjon for å teste det ut.

Det er også av stor verdi at forfatteren i den siste delen gir plass til et viktig tema som ofte utelates når vi skal motivere til livsstilsendring, nemlig engasjement og lidenskap. Han utdyper behovet for mestringsfølelse, hvordan vi lever med hverandre, og hva vi fyller livet vårt med. Dette skiller boken fra mange andre bøker der livsstilsendring er tema.

Forfatteren gir klart uttrykk for at det han skriver om, er et resultat av evidens, klinisk erfaring og egen erfaring. Den spesielt interesserte leseren vil nok oppleve at det med fordel kunne ha vært benyttet flere referanser. Det er totalt kun 65 referanser helt bakerst, og frem til side 90 er det bare 9 – 10 referanser. Personer som allerede gjentatte ganger har forsøkt å redusere vekten eller begynne et mer aktivt liv, vil nok trenge mer enn inspirerende tekst med gode eksempler.

Men når det er sagt, mener jeg at de aller fleste voksne vil ha glede av å lese boken – og mange vil kunne oppleve at det hjelper. Det er en befrielse å lese konkrete forskningsbaserte råd som fremstilles på en slik måte at de som bestemmer seg for å gjøre en endring, vil kunne få det til.

Anbefalte artikler