Forsiden

Artikkel

Illustrasjon © Helene Brox

«Good night, good doctor,» sier kammerfruen til legen i Shakespeares Macbeth. Hva som definerte en god lege, var selvsagt noe helt annet da dette stykket ble skrevet i 1606.

Idealene om hva den gode lege er, endres stadig – i takt med resten av samfunnet.

Anbefalte artikler