Bedre arbeidsmiljø er ikke lønnsomt for alle

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Myers, Melvin L.

  Occupational safety and health policy

  787 s, tab, ill. Washington, DC: American Public Health Association, 2015. Pris USD 95

  ISBN 978-0-87553-271-4

  Denne boken er utgitt av Folkehelseforeningen i USA, American Public Health Association (APHA). Forfatteren har bakgrunn fra US Public Health Services og USAs arbeidsmiljøinstitutt (NIOSH). Han er også medredaktør av arbeidshelseleksikonet til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Innholdet er samlet gjennom mange års undervisning av folkehelsestudenter ved Emory University, Atlanta.

  Forfatteren forteller om historien, lovverket og den politiske drakampen bak USAs arbeidervern. I USA er det normalt at sterke eierinteresser mobiliserer mot politiske reformer som skal gi bedre og sikrere arbeidsforhold. Og de lykkes ofte med å utsette eller svekke reformene. Fagfolk som engasjerer seg for den delen av folkehelsen som kalles arbeidshelse, må være forberedt på å forsvare rådene sine både i offentlig debatt og i rettssalen. Det krever et solid faglig nivå. Interessekonflikten mellom eierutbytte og folkehelse er den samme som vi kjenner fra norsk arbeidsliv, men den er skarpere og synligere.

  Hvert av de 16 kapitlene blir innledet med illustrerende eksempler fra arbeidervernets historie. Kapitlene er fordelt på tre hoveddeler: grunnprinsipper, praktiske tiltak og virkemidler for bedre arbeidshelse i befolkningen.

  I første del blir arbeidshelse beskrevet som en del av folkehelsefaget, beslektet med miljørettet helsearbeid, ofte med samme eksponering, bare med høyere nivåer. Myers skriver om betydningen av lovregulering, tross alle problemer med håndheving, og om nødvendigheten av å agitere for arbeidshelse i det offentlige rom (advocacy).

  I neste del presenteres USAs arbeidsmiljølov og beslektede lover. Fortellinger fra virkeligheten, inkludert rettsavgjørelser, gjør det juridiske stoffet lettere å fordøye. Nødvendig forebygging har møtt mye motvind. En informativ tabell viser hvordan lovreguleringen av USAs gruveindustri har utviklet seg over 100 år. Revisjonene er kommet uhyggelig langsomt og fortrinnsvis i etterkant av ulykker som var store nok til å vekke offentlig avsky.

  Den siste delen inneholder blant annet litt om yrkesskadeforsikring og noen refleksjoner om ledelse og forandringsarbeid.

  Målgruppen er folkehelsearbeidere i videste forstand, inkludert byråkrater, politikere, organisasjonsfolk og journalister med interesse for arbeidshelsefeltet. De omfattende referanselistene etter hvert kapittel er et stort pluss. De gjør det mulig å sjekke primærkildene og gjøre seg opp sin egen mening om godt og dårlig innen fagfeltet arbeidshelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media